R-värde och isolering


Har du funderat på vad R-värde betyder och vilket r-värde som du bör ha på ditt liggunderlag? Det är inte många som har koll på vad R-värde betyder utan ofta skrivs det ofta ut utan förklaring.

R-värde står för värmemotstånd och är en egenskap som beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga. Detta är ofta överkurs då liggunderlags tillverkare ofta beskriver isoleringsförmågan även i andra termer eller du kan även på annat sätt få en uppfattning på isoleringen. Men det kan absolut vara intressant att titta på när du jämför olika liggunderlag speciellt när du ska välja liggunderlag för lite mer extrema situationer som ex mycket kyla.
För att bli riktigt nördiga mäts R-värde i m²·K/W (kvadratmeter och kelvin per watt).

Ju högre R-värde desto bättre är isoleringen.

Alla material har en specifik värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet. Det är ett mått på materialets isoleringsförmåga. Definitionen är  hur stor värmemängd, mätt i Wh som under loppet av 1 h leds genom 1 m2 material med en tjocklek av 1 m, när temperaturskillnaden mellan de två ytorna är 1°C.
Med hjälp av den definitionen kan man sätta olika mått på hur bra olika material isolerar.

För att sedan veta hur bra isolering (värmemotstånd) ex ett liggunderlag har får man titta både på materialet men också tjockleken. För att beräkna ett liggunderlags R-värde tar man tjockleken på liggunderlaget och dividerar med värmekonduktiviteten för det material som liggunderlaget är gjort av.

Läs mer om olika typer av liggunderlag